Project Description

TPO / FPO MEMBRANE

TPO je odličan izbor kada se traži krovni pokrivač svetlog tona. Odgovarajuće vrste koriste se za hidroizolaciju rezervoara za pitku vodu, temeljnih ploča i drugih podzemnih konstrukcija.

TPO / FPO SINTETIČKE MEMBRANE

Membrana TPO je u osnovi termoplastilni poliolefin, jedinjenje sintetičke gume i polipropilena. Ova fleksibilna membrana armirana mrežom poliesterskih vlakana, objedinjuje otpornost gume na atmosferske prilike sa mogućnošću ugradnje po toplom postupku karakterističnom za termoplastične materijale. bez štetnog uticaja na čovekovu okolinu, koji objedinjuje estetiku i izrazitu otpornost na ultraviolentno zračenje i atmosferske uticaje, i koji obezbeđuje kvalitet spojeva.

HIDROIZOLACIJA KROVOVA

TPO krovni sistemi – Firestone UltraPly TPO

Može da se ugrađuje na više načina na krovovima malog nagiba, kako kod sanacija tako i na novim objektima. Firestone UltraPly TPO se proizvodi u panelima širine do 3.05 m, što omogućava brzu i ekonomičnu ugradnju. To je laka membrana težine 1.14 kg/m2, standardne boje Firestone UltraPly TPO membrane su bela i siva.

 • Varenje preklopa toplim vazduhom omogućava ugradnju tokom cele godine
 • Visoka otpornost na UV zračenje i ozon, rast algi, rast algi, gljiva i uobičajene hemijske supstance prisutne na krovovima.
 • Izrazita refleksija zbog svetle boje odbija sunčeve zrake i poboljšava energetsku efikasnost objekta.
 • Jednostavna i brza ugradnja.
 • Sanacija preko postojećih slojeva.
 • Odlična otpornost na atmosferilije, uključujući trajnu izloženost UV zračenju.
 • Mogućnost ugradnje tokom čitave godine.
 • Podnosi ekstremne temperaturne oscilacije.
 • Zagreva se par stepeni više od okolnog zraka – hladni krov.
 • Fleksibilnost na nižim temperaturama.
 • Jednostavna obrada kritičnih detalja.
 • Visoka mehanička otpornost i otpornost na probijanje.
 • Bez mogućnosti delaminacije ili prodora vode.
 • Može biti ugrađena na sve toplotne izolacije bez dodatnog, razdvajajućeg sloja.
 • Nije štetna za okolinu.
tpo membrana
TPO membrana
TPO membrana

Krovni sistemi –  TPO Draco Plan

Hidroizolaciona  jednoslojna membrana od TPO-a , DRACO PLAN 120 / DRACO PLAN 150 / DRACO PLAN 180 / DRACO PLAN 200 zadovoljava po pitanju UV stabilnosti, visoke mehaničke otpornosti i otpornosti na probijanje, a zbog bele boje doprinosi  energetskoj efikasnosti  objekta. Isporučuje se u različitim debljinama, a izbor zavisi  o uslovima eksploatacije.

 • Jednostavna i brza ugradnja.
 • Sanacija preko postojećih slojeva.
 • Odlična otpornost na atmosferilije, uključujući trajnu izloženost UV zračenju.
 • Mogućnost ugradnje tokom čitave godine.
 • Podnosi ekstremne temperaturne oscilacije.
 • Zagreva se par stepeni više od okolnog zraka – hladni krov.
 • Fleksibilnost na nižim temperaturama.
 • Jednostavna obrada kritičnih detalja.
 • Visoka mehanička otpornost i otpornost na probijanje.
 • Bez mogućnosti delaminacije ili prodora vode.
 • Može biti ugrađena na sve toplotne izolacije bez dodatnog, razdvajajućeg sloja.
 • Nije štetna za okolinu.

Sistem za oblaganje rezervoara za pitku vodu – Sikaplan® WT 4220-15C

Sikaplan WT 4220-15C je jednoslojna sintetička hidroizolaciona membrana na bazi FPO ( fleksibilni poliolefin) ojačana staklenim vlaknima.

 • Ne sadrži rastvrače, teške metale, halogene elemente ili plastifikatore.
 • Visoka čvrstoća na zatezanje
 • Optimalna elastičnost
 • Odobrenje za kontakt sa pitkom vodom.
 • Otpornost na mikroorganizme.
 • Fiziološki bezopasan za okolinu.
 • Pogodan za kontakt sa kiselom mekom vodom.
 • Može se ugrađivati na vlažne i mokre podloge.
 • Mogućnost zavarivanja
 • Otporna na bitumen.
 • Boja svetloplava
 • Rolna 2 m x 20 m

Sistem za hidroizolaciju temeljnih ploča i drugih podzemnih konsktukcija-SikaProof®A

Hidroizolacioni sistem baziran na potpuno lepljenim vodonepropusnim membranama od fleksibilnog poliolefina (FPO) za  postizanje otpornosti na vlagu, zaštitu betona i hidroizolaciju suterena i drugih podzemnih konstrukcija od prodora podzemnih voda: Podzemnih betonskih ploča, podzemnih zidova sa jednostranom i dvostranom oplatom, za proširenja i rekonstrukciju, za montažne konstrukcije.

 • Nanošenje hladnim postupkom (bez prethodnog zagrevanja ili otvorenog plamena) i nanošenje pre fiksiranja armature i livenja betona.
 • Potpuno i trajno se vezuje za betonske konstrukcije.
 • Bočno podlivanje vode između betona i membrane ili pomeranje je nemoguće.
 • Odlična vodonepropusnost ispitana prema raznim standardima.
 • Jednostavno se ugrađuje uz potpuno lepljenje spojnica (nije potrebno zavarivanje).
 • Otporna na atmosferske uticaje, uz privremenu stabilnost na UV-zračenje prilikom ugradnje.
 • Izuzetna postojanost.
 • Odlična čvrstoća na zatezanje i istezanje.
 • Veoma elastična i odlično premošćava naprsline.
 • Otporna na agresivne supstance u prirodnim podzemnim vodama i zemlji.
 • Svetlo žuta trakasta membrana, laminirana slojem filca.
 • Rolne membrana SikaProof® A pojedinačno se uvijaju u žutu PE foliju širine 1m i 2m

NAŠI PARTNERI

Pružanje inovativnih proizvoda i promovisanje održivosti su dva bitna sastavna dela naše strategije, a naši partneri i dobavljači igraju ključnu ulogu u tome.

POZOVITE

064-206-69-39

TEL / FAX

011-375-22-67

RADNO VREME

08:00 – 17:00

POZOVITE 

+381-64-206-69-39

TEL / FAX

+381-11-375-22-67

RADNO VREME

08:00 – 17:00

SERTIFIKATI I STANDARDI

Stručnost kvalitet i poslovnost pokazujemo kako kroz realizovane projekte, tako i kroz brojne sertifikate, specijalizacije i standarde. Posedujemo niz sertifikata za ugradnju različitih materijala stečenih kroz odgovarajuće obuke i treninge. Osnovni kriterijumi izbora naših partnera su kvalitet i tehnološki nivo njihovih proizvoda. Naši partneri primenjuju efektivan sistem menadžmenta kvaliteta i sistem upravljanja zaštitom životne sredine koji zadovoljava zahteve standarda ISO 9001 i ISO 14001.