Project Description

RAVNI KROVOVI I TERASE

Stručni tim Waterproofing-a konstantno prati novosti u ponudi materijala za izradu hidroizolacije ravnih krovova i usavršava se na tom polju.

HIDROIZOLACIJA RAVNIH KROVOVA

U ponudi imamo EPDM, TPO, PVC membrane više proizvođača, klasične (crne) hidroizolacije i premaze na bazi poliuretana i na bazi cementa. Izabraćemo najoptimalnije rešenje u skladu sa projektnim zadatkom, odnosno postojećim stanjem.

Kontaktirajte nas

Kako izabrati vrstu hidroizolacije?

Izbor hidroizolacije zavisi od toga da li se radi o neprohodnom, prohodnom ili zelenom krovu. Svaka od njih zahteva specifično rešenje . Zatim, da li se radi o novogradnji, rekonstrukciji ili sanaciji.  Niz faktora utiče na izbor rešenja.

Slojevi ravnih krovova

Svaki od slojeva ravnog krova je neizostavni deo koji ispunjava tačno određenu funkciju. Sloj za nagib obezbeđuje nagibe krovnih površina prema otvorima za odvod padavina. Parna brana sprečava prodor vodene pare kroz toplotnu izolaciju do hidroizolacije. Toplotna izolacija sprečava gubitak toplote zimi, obezbeđuje toplotnu stabilnost leti. Hidroizolacija sprečava prodiranje vode i vlage u ostale slojeve ravnog krova kao i u prostor ispod. Zaštitni sloj osigurava da se hidroizolacija zaštiti od mehaničkih oštećenja i toplotnih oscilacija različitih kombinacija materijala.

Ključne osobine kod upotrebe i ugradnje

  • Otpornost na temperaturne razlike –  ukoliko je hidroizolacija kruta, dolazi do brzog zamora materijala i pucanja, tj. gubljenja osobine vodonepropusnosti;

  • Otpornost na habanje – odgovarajućim membranama može se izvesti hidroizolacija prohodnog ravnog krova;

  • Otpornost na UV zračenje i vremenske uticaje – naročito je velika kod  membrana izloženih direktnim sunčevim zarakama;

  • Otpornost na hemijske uticaje – u normalnim uslovima manje važna u primeni na ravnim krovovima;

  • Pravilno postupanje pri ugradnji – jedino strogim pridržavanjem  uputstava  proizvođača posao se može završiti kvalitetno.

Kontaktirajte nas

OSTALE USLUGE

Izvođenje svih vrsta hidroizolaterskih radova u gađevinarstvu. Zaštita novih i sanacija postojećih objekata od prodiranja vode i vlage. Ugradnja svih tipova hidroizolacionih sistema, kvalitetno, efikasno i u zadatim rokovima.

Temelji i podrumski zidovi

Sintetičke i betonitne membrane, bitumenske hidroizolacije, premazi. Sanacije sa unutrašnje i spoljnje strane.

UČITAJ JOŠ

Rezervoari i bazeni

Fleksibilne membrane, polimer cementni i epoksidni premazi, visokog ekološkog standarda.

UČITAJ JOŠ

Kupatila i mokri čvorovi

Jednokomponentni i dvokomponentni polimercementni premazi renomiranih proizvođača.

UČITAJ JOŠ

Zeleni krovovi

Višeslojne PVC, FPO, EPDM membrane i poliuretanske membrane koje se nanose hladnim postupkom.

UČITAJ JOŠ

Presecanje kapilarne vlage

Sistemska rešenja za blokadu  kapilarne vlage,  ubrizgavanjem u prethodno izbušene rupe u zidovima.

UČITAJ JOŠ

SERTIFIKATI I STANDARDI

Stručnost kvalitet i poslovnost pokazujemo kako kroz realizovane projekte, tako i kroz brojne sertifikate, specijalizacije i standarde. Posedujemo niz sertifikata za ugradnju različitih materijala stečenih kroz odgovarajuće obuke i treninge. Osnovni kriterijumi izbora naših partnera su kvalitet i tehnološki nivo njihovih proizvoda. Naši partneri primenjuju efektivan sistem menadžmenta kvaliteta i sistem upravljanja zaštitom životne sredine koji zadovoljava zahteve standarda ISO 9001 i ISO 14001.

POZOVITE

064-206-69-39

TEL / FAX

011-375-22-67

RADNO VREME

08:00 – 17:00

POZOVITE 

+381-64-206-69-39

TEL / FAX

+381-11-375-22-67

RADNO VREME

08:00 – 17:00